Showing 1–12 of 80 results

HỘP QUÀ TẶNG PHƯỢNG HOÀNG

Hộp quà tặng tại Phượng Hoàng gồm các loại hộp sau: Hộp quà hình tròn/ trụ; Hộp quà hình vuông; Hộp quà hình chữ nhật; Hộp quà hình lục giác; Hộp quà hình trái tim; Hộp quà xếp, và các loại hộp quà tặng sáng tạo khác…

Tất cả sản phẩm Hộp quà tặng do chúng tôi sản xuất và phân phối đa dạng về kích thước, mẫu mã & màu sắc… đáp ứng và phù hợp với đa dạng các loại quà tặng, độ tuổi, ngành nghề…

HỘP QUÀ TẶNG

HỘP QUÀ VUÔNG – V018

37.000 VND
29.000 VND222.000 VND
3.000 VND14.000 VND

Hộp quà tặng trái tim

Hộp Quà Tim Nhí TI038

170.000 VND

Hộp quà tặng trái tim

Hộp Quà Tim Kiếng TI043

69.000 VND

Hộp quà tặng trái tim

Hộp Quà Tim Kiếng TI052

82.000 VND

Hộp quà tặng trái tim

Hộp Quà Tim TI044

27.000 VND

Hộp quà tặng trái tim

Hộp Quà Tim TI039

39.000 VND

Hộp quà tặng trái tim

Hộp Quà Tim TI051

53.000 VND

Hộp quà tặng lục giác

Hộp Quà Lục Giác Nhí L008

130.000 VND

Hộp quà tặng tròn

Hộp Quà Tròn T006

57.000 VND

Hộp quà tặng tròn

Hộp Quà Tròn T005

45.000 VND