Showing all 5 results

HỘP QUÀ TẶNG LỤC GIÁC

Với những món quà yêu cầu tính bảo vệ cao nhằm tránh trầy xước, bể vỡ và tạo tính nghệ thuật, hộp quà tặng lục giác chính là lựa chọn không thể thay thế. Mặc dù vậy, không có gì ngạc nhiên khi hầu hết người tiêu dùng đều thấy lạ lẫm với loại hộp quà này.

Hộp quà tặng lục giác

Hộp Quà Lục Giác Nhí L008

130.000 VND

Hộp quà tặng lục giác

Hộp Quà Lục Giác L010

48.000 VND

Hộp quà tặng lục giác

Hộp Quà Lục Giác L012

75.000 VND

Hộp quà tặng lục giác

Hộp Quà Lục Giác L011

59.000 VND

Hộp quà tặng lục giác

Hộp Quà Lục Giác L009

43.000 VND