Showing 1–12 of 33 results

TÚI XÁCH GIẤY PHƯỢNG HOÀNG

Túi xách giấy tại Phượng Hoàng gồm các loại túi sau: Túi xách dây; Túi xách nắp; Túi xách ivory; Túi giấy Kraft; Túi đựng rượu; Túi quà tặng, và các loại túi giấy sáng tạo khác…

Tất cả sản phẩm túi giấy do chúng tôi sản xuất và phân phối đáp ứng đa dạng kích thước, mẫu mã & màu sắc.. phù hợp với đa dạng các loại quà tặng, độ tuổi, ngành nghề…

Túi xách dây

TÚI DÂY TT120

32.000 VND

Túi xách dây

TÚI DÂY TT115

24.000 VND

Túi xách dây

TÚI DÂY TT110

21.000 VND

Túi xách dây

TÚI DÂY TT105

16.000 VND

Túi xách dây

TÚI DÂY TT101

10.000 VND

Túi rượu

TÚI DÂY TT135

24.000 VND

Túi rượu

TÚI DÂY TT130

21.000 VND

Túi xách dây

TÚI DÂY TN015

26.000 VND

Túi xách dây

TÚI DÂY TN010

22.000 VND

Túi xách dây

TÚI DÂY TN005

14.000 VND

Túi xách dây

TÚI DÂY TN002

11.000 VND