Showing 1–12 of 27 results

HỘP QUÀ TẶNG CHỮ NHẬT

Hộp quà tặng chữ nhật đặc biệt nổi bật, đặc biệt tiện lợi so với không chỉ hộp quà vuông mà còn so với tất cả các mẫu hộp quà khác. Bởi trên thực tế, ít có món quà nào lại có hình dáng chuẩn và viên mãn theo các khuôn mẫu như vuông, tròn, trái tim và lục giác, mà thay vào đó, chúng thường tồn tại, hoặc được tạo ra dưới dạng chữ nhật, hay gần như là hình chữ nhật. Vì lẽ đó, hộp quà hình chữ nhật chính là sự lựa chọn phù hợp nhất.

Hộp quà tặng chữ nhật

HỘP QUÀ CHỮ NHẬT C050

68.000 VND

HỘP QUÀ TẶNG

Hộp Quà Chữ Nhật C223

73.000 VND

HỘP QUÀ TẶNG

Hộp Quà Chữ Nhật C222

62.000 VND

HỘP QUÀ TẶNG

Hộp Quà Chữ Nhật C221

52.000 VND

HỘP QUÀ TẶNG

Hộp Quà Chữ Nhật C206

74.000 VND

HỘP QUÀ TẶNG

Hộp Quà Chữ Nhật C205

66.000 VND

HỘP QUÀ TẶNG

Hộp Quà Chữ Nhật C204

59.000 VND

HỘP QUÀ TẶNG

Hộp Quà Chữ Nhật C203

52.000 VND

HỘP QUÀ TẶNG

Hộp Quà Chữ Nhật C202

46.000 VND

HỘP QUÀ TẶNG

Hộp Quà Chữ Nhật C201

42.000 VND

HỘP QUÀ TẶNG

Hộp Quà Chữ Nhật C232

86.000 VND

HỘP QUÀ TẶNG

Hộp Quà Chữ Nhật C231

79.000 VND